Stichting Wrâldfrucht is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Mocht je desondanks op deze site een document of pagina tegenkomen waarvan je denkt dat deze onjuiste informatie bevat, dan stellen wij je reactie zeer op prijs. Je kunt reageren per e-mail door contact op te nemen met ons.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website kun je bepaalde gegevens bij ons achter laten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, bv. bij het abonneren op onze nieuwsbrief of gebruik van het contactformulier. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven.
Deze persoonsgegevens vragen we van je.

  • E-mailadres
  • Voornaam en/of achternaam (bij gebruik van het uitgebreide aanmeldformulier en contactformulier)

Contactformulier en nieuwsbrief

We bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden en relaties informeren over onze gecertificeerde producten, diensten, licentiehouders en projecten. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Als je ons contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren we je gegevens zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie en verstrekking aan derden

Wij publiceren je gegevens nooit en stellen deze nooit beschikbaar aan derden.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om in kaart te brengen hoe bezoekers onze website gebruiken. Hierbij hebben we Google niet toegestaan de verkregen data via Google Analytics te gebruiken voor andere Google diensten en doeleinden. IP-adressen hebben we geanonimiseerd. Met Google hebben we tevens een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bescherming van persoonsgegevens geregeld is.

Beveiliging gegevens

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die persoonsgegevens verwerken (bv. leverancier van onze nieuwsbriefsysteem en Google).

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens op jouw aanvraag in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.

Websites van derden

Onze website is via hyperlinks verbonden met andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie op websites van derden. Ook de omgang met privacy- en persoonsgegevens op websites van derden zijn wij niet verantwoordelijk.

Vragen

Heb je nog vragen over de inhoud van deze website of gebruik van persoonsgegevens of iets anders, dan kun je altijd met ons contact op nemen.

Deel dit op: