Een belangrijk onderdeel van het Wâldpyk-project zijn de educatieve programma’s. Met 2 onderwijsinstellingen wordt op dit terrein actief samengewerkt.

  1. Bij AOC Buitenpost hebben de Friese rassen die deel uitmaken van het project in tweeërlei opzicht binnen het onderwijs een plek gekregen.

Bij de afdeling koken wordt er aandacht aan besteed via de ontwikkeling van lesmateriaal en de uitvoering hiervan.

De afdeling tuinbouw ontwerpt lesmateriaal dat de leerlingen informeert over het kweken, oogsten en vermeerderen van de betreffende rassen.

  1. Het Friesland College Leeuwarden heeft voor haar horecaopleidingen lesmateriaal gemaakt over de in het project opgenomen rassen.

In 2010-2011 brengen genoemde opleidingen dit in de praktijk.

Bij beide projecten werkt Stichting Wrâldfrucht tevens samen met het Kenniscentrum Friese Rassen, Stichting Voorlichting en Educatie Amateurtuinders en de Kruidhof.

In 2010 is het KIGO project ‘streekgewassen uit de Wâlden’ gestart. Het AOC Buitenpost realiseerde een proeftuin bij de Kruidhof. Onder leiding van Stichting Wrâldfrucht is de bestaande kennis rond de gewassen gebundeld in de vorm een teelthandleiding. Hiervoor is de kennis en ervaring van deskundigen (vaak oudere telers) gedocumenteerd. Begin 2011 hebben cursussen voor geïnteresseerden plaatsgevonden.

Folder

Informatiebord

Teelthandleiding Wâldbeantsje en Wâldgieltsje is verkrijgbaar voor € 24,95. Neem contact op met Wâldpyk.

Projecten

KIGO Streekeigen Gewassen

De Mienskip

Deel dit op: